Päť tipov ako správne kúriť v krbe

1102x

Aj keď sa nepriaznivá ekonomická situácia dosť nepríjemným spôsobom podpísala na cene dreva, nič nenahradí teplo domova, ktoré dodáva praskajúce drevo v krbe. Je to magický okamih, ktorý núti ľudí zastaviť sa a spomaliť. No aj pri kúrení v krbe sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré sa často odzrkadlia na technickom stave samotného krbu.

Väčšina ľudí, ktorá kúri drevom by mohla dosiahnuť rovnakú tepelnú pohodu s oveľa menšou spotrebou dreva. Na to, aby sme mohli znížiť náklady na vykurovanie, čas a prácu spojenú s prípravou dreva, musíme poznať základné pravidlá správneho kúrenia.

Ako správne kúriť v krbe
Ako správne kúriť v krbe?

Kúrte výlučne suchým drevom

Drevo, ktorým sa kúri nesmie byť čerstvé a nesmie obsahovať veľké množstvo živíc. Musí byť úplne suché a maximálna prijateľná vlhkosť je okolo 20%. Úplne ideálne je, keď drevo nemá ani žiadnu povrchovú vlhkosť.

Tento aspekt docielime vtedy, ak necháme drevo aspoň dvadsaťštyri hodín pri izbovej teplote. Suché drevo má totiž niekoľkokrát vyššiu výhrevnosť, pretože čím vyšší obsah vlhkosti v dreve, tým viac energie sa pri horení spotrebúva na odparenie vody. O efektívnosti vykurovania drevom teda hovoríme len v prípade, ak kúrime suchým drevom.

Čerstvo napílené drevo má vlhkosť okolo 50 – 60%. Aby sme túto vlhkosť znížili na spomínaných 20, je potrebné, aby drevo schlo vonku približne dva roky. Malo by byť voľne prevetrávané a prikryté len zvrchu na ochranu pred dažďom.

Ak oheň horí správne a je dodržaná odporúčaná vlhkosť, ohnisko nie je začmudené a dym skoro nevidieť. Ak je pri horení niečo inak, znamená to, že sa kúri nevhodne, alebo, že sa použilo nesprávne drevo.

Na to, aby sme čo najviac zefektívnili vykurovanie drevom, sa musíme zamyslieť aj nad tým, ktoré drevo na kúrenie využijeme. Každý druh dreva má istý stupeň výhrevnosti. Vhodným typom dreva je napríklad breza, hrab, dub, buk, jaseň, agát či ovocné dreviny.

Neprekurujte krb

Prekúrenie krbu znamená rozpáliť krbovú vložku na vyššiu teplotu, ako na akú bola skonštruovaná. K tomu dochádza vtedy, ak sa do krbu naloží nadmerné množstvo paliva a pri horení sa naraz uvoľňuje príliš veľa tepla. Na toto si treba dávať veľký pozor, pretože to môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí krbovej vložky či dokonca jej deformáciu. Na tento jav sa dokonca nevzťahuje ani záruka výrobcu. Ak k tomu dôjde, už sa to nedá napraviť. Je potrebné zničené časti obnoviť a v niektorých prípadoch vymeniť aj celý krb.

Zabudnite na papier a noviny

Na rozkladanie ohňa sa určite neodporúča používať papier ani noviny. Používaním týchto prvkov sa vytvára studený dym, ktorý nenahreje dostatočne komín a taktiež tým vzniká aj veľké množstvo emisií, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia. Na rozkladanie ohňa už dnes existuje mnoho alternatív. Napríklad rôzne podpaľovače, tie sú ekologické a zabezpečujú plynulý štart horenia.

Regulujte prívod vzduchu a obvod spalín

Pred zapálením ohňa je potrebné naplno otvoriť komínovú klapku a prívod vzduchu do ohniska. Po rozhorení je dôležité prívod vzduchu postupne privierať. To, že je drevo dobre rozhorené zistíte na základe farby ohňa – mala by byť svetložltá. Prívod vzduchu sa zatvára až potom, čo zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi.

Nezabúdajte na údržbu

Pravidelná kontrola, údržba a čistenie je základom toho, aby veci fungovali tak, ako majú. Krby nie sú výnimkou. Pri krbových vložkách a pri samotných krboch sa odporúča riadiť sa pokynmi  v návodoch od výrobcu.

Vždy, keď sa dá, je dobré skontrolovať tesnenie dvierok a otvorov. Rovnako dôležité je aj pravidelné vynášanie popola z popolníka či ohniska. Plný popolník totiž blokuje prívod dostatočného množstva spodného vzduchu do ohniska.