Úhrada dohodnutej zálohovej platby

V prípade ak ste dostali od nás cenovú ponuku a SÚHLASÍTE s ňou, pre proces zadania produktov do výroby je potrebné uhradiť dohodnutú zálohu: