Ako na hmyz v záhrade: Namiesto hubenia ho radšej prilákajte

1232x
Ako na hmyz v záhrade: Namiesto hubenia ho radšej prilákajte

Pre väčšinu ľudí hmyz nie je príjemný. Hľadajú preto všelijaké spôsoby ako sa ho zbaviť a vyhubiť. Je normálne, že ak niekto, kto má mravce v dome, bude robiť všetko preto, aby ich odstránil. No v záhrade je hmyz naopak, veľmi potrebný. Možno je preto ideálny čas na to, aby sme hmyzu dali druhú šancu.

Faktom je, že neustály rozvoj a rozmach ľudských sídel spôsobil, že množstvo druhov rastlín a živočíchov jednoducho stratilo svoj priestor na život.

Hmyz ubúda. Slovensko nie je výnimkou

To, že sa hmyz vytráca sa dlho vnímalo ako problém, ktorý sa nás netýka. Slovensko bolo a stále je prírodne bohatou krajinou a preto sa predpokladalo, že Slovensko problém miznutia a vymierania hmyzu proste nepostihne. No v posledných rokoch už aj slovenskí vedci poukazujú na fakt, že je dôležité hmyzu podmienky skôr vytvárať ako ho kynožiť.

 Ak hmyz nemá svoje ideálne podmienky na život, presunie sa. Je to prirodzený aspekt, ktorý však môžeme zvrátiť tým, že využijeme prírodné záhrady, ktoré aj napriek malej výmere dokážu vytvoriť ideálne podmienky pre život hmyzu.

Záhrady bez kvetín a bez ideálnych rastlín spôsobujú úplne opačný efekt. Hmyz so slabou schopnosťou pohybu v takýchto miestach často hynie pre nedostatok potravy. Okrem toho, že nepriaznivé prostredie môže hmyz zahubiť, často plní funkciu akejsi pomyselnej bariéry, čo znamená, že týmito plochami hmyz ani nepreletí.

Bez včiel ľudstvo zahynie

Ak hovoríme o dôležitosť hmyzu, o včelách to platí dvojnásobne. Niektorí vedci sa dokonca vyjadrili, že bez včiel ľudstvo zahynie a vraj veľmi skoro. Aj keď sa ich mnohí ľudia boja, faktom je, že bez nich by nebola žiadna úroda. Na to, aby sme mohli z prírody profitovať, musí najskôr prísť včela a všetko opeliť. Nikto nevraví, že ovocné a okrasné kríky je dobré vysadiť vedľa detského ihriska. Môžu byť vysadené obďaleč tak, aby včely pri opeľovaní nikoho nerozptyľovali a nevyrušovali. V prípade grilovačiek sa môžu použiť sieťky proti hmyzu na celý altánok.

Prečo je hmyz užitočný?

Užitočný hmyz je neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady. Jeho úloha v celom systéme záhradného ekosystému je nenahraditeľná. Každý hmyz má teda svoje opodstatnenie, či už ide o opeľovača, dravca, alebo potravu. 

V domácnosti priam neznesiteľné mravce majú v záhrade nenahraditeľnú funkciu. Pomáhajú likvidovať vošky, ktoré cudzopasia na plodinách či okrasných kvetoch ako sú napríklad ruže. Osličky a dravé bystrušky sú prirodzeným predátorom slizniakov. Množstvo škodlivého hmyzu zlikvidujú aj pavúky. Najväčším likvidátorom škodcov sú určite lienky.

Prečo je hmyz užitočný?

Ako sme už spomínali bez opeľovačov by zase nebola žiadna úroda. Okrem včiel vedia pri opeľovaní poslúžiť aj čmeliaky, motýle, rovnako aj nočné motýle, niektoré muchy či dokonca isté druhy chrobákov.

Ako hmyz do záhrady prilákať?

Užitočný hmyz je potrebné do záhrady prilákať, nie ho vyháňať. Dá sa to docieliť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je výsadba nových rastlín. Je dobré vysádzať najmä tie, ktoré sú bohaté na nektár. Ďalej je tu možnosť vytvoriť hotel pre chrobáky. Ide o priestor, v ktorom sa nechá vegetácia bez pravidelného kosenia. No okrem iného je dobré flóru v záhrade nakombinovať tak, aby bol rozkvet takmer celoročne.

Kvety slúžia ako zdroj potravy pre opeľovače a chrobáky, bujná vegetácia zase poskytuje úkryt či miesto na prezimovanie. Hmyz v záhrade priláka aj viac vtáctva.